Materijal za redovnu Skupstinu Goc-a

Predlog odluka po tackama dnevnog reda .pdf
Izvestaj Odbora direktora .pdf
Godisnji izvestaj .pdf
FI za 2014. godinu .pdf
Napomene uz FI za 2014. godinu .pdf
Izvestaj revizora .pdf

Formulari

Punomocje .pdf
Prijava ucesca u radu skupstine .pdf
Formular za pisano glasanje .pdf
Obavestenje akcionarima .pdf