Poziv za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014.. god

Poziv za redovnu skupstinu Goc-a .pdf
Poziv za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014.. god .pdf
Predlog odluka za vanrednu Skupstinu akcionara UP Goc za 25. 11. 2014. .pdf
Unapred pripremljeni plan reorganizacije Goc .pdf
Formulari za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Formular punomocja za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Prijava ucesca u radu vanredne Skupstine UP Goc .pdf
Formular za pisano glasanje za vanrednu Skupstinu UP Goc .pdf
Obavestenje o pravima akcionara .pdf
Odluke donete na vanrednoj Skupstini akcionara Goc 25. 11. 2014. .pdf
  • 1
  • 2